راه اندازی «شاهین پلاس» در بازارها در ربع اول سال 1403 هجری قمری


«شاهین پلاس» در سه ماهه اول 1403 هجری شمسی وارد بازار شد – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248718/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3

بخوانید:  بازار خودرو در انتظار شروع فروش آریزو ۶ جی‌تی