طرح پیش فروش شاهین ویژه تیر ماه 1402

 پیرو اعلام نتایج در دومین طرح سامانه یکپارچه عرضه خودروهاي داخلی به اطلاع نمایندگی ها و متقاضیان حائز شرایط طرح عادي که در سامانه یکپارچه عرضه خودروهاي داخلی در خرداد ماه سال جاري نسبت به انتخاب خودروي شاهین اقدام نموده و اولویت ایشان پاییز و…

منبع: https://car.ir/news/26488-shahin-mt-presale-tir-1402

بخوانید:  افتتاح نخستین خط تولید انبوه اتوبوس برقی در ایران‌خودرودیزل