طرح پیش فروش محصولات سایپا (اردیبهشت 1403)


طرح پیش فروش محصولات سایپا (اردیبهشت 1403 هجری شمسی) – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248882/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-1403

بخوانید:  صدور کارت سوخت جدید ظرف 28 روز