عرضه Range Rover Sport SV با سیستم ترمز کربن سرامیکی


Range Rover Sport SV با سیستم ترمز کربن سرامیکی عرضه شد – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248918/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3-%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9%DB%8C

بخوانید:  فروش نقد و اقساط سورن پلاس و پژو 207 دستی