قیمت های جدید انواع تراکتور اعلام شد (اردیبهشت 1403 هجری قمری).


قیمت جدید انواع تراکتور اعلام شد (اردیبهشت 1403) – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249131/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3

بخوانید:  آغاز برقی‌ سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی تا پایان سال