“لانه”؛ تامین کننده سوخت شرکت هواپیمایی سنگاپور


“لانه”؛ تامین کننده سوخت خطوط هوایی سنگاپور – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249099/Neste-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1

بخوانید:  آمار تولید خودروسازان در سال 1402 هجری قمری; رشد 3 برابری در تولید Tigard X35!