نماینده مجلس: وزارت صمت نمادهای زیادی دارد!


نماینده مجلس: وزارت صمت نمادهای زیادی دارد! – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248822/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%AF%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

بخوانید:  بهانه وزیر صمت برای تاخیر در واردات کارکرده ها