هر آنچه که می خواهید در مورد کاتالیزور بدانید!

هر آنچه که می خواهید در مورد کاتالیزور بدانید!

این روزها بیش از هر زمان دیگری بحث آلودگی هوا و راهکارهای کنترل آن در کشورمان مطرح است. از جمله اقدامات دولت می توان به جایگزینی خودروهای برقی به جای تاکسی، کاهش عوارض واردات خودروهای برقی و تشدید استانداردها برای شماره گذاری خودروهای جدید اشاره کرد.

منبع: https://car.ir/articles/28183-everything-you-should-know-about-catalyst

بخوانید:  20 هزار خودرو در شرف ورود به کشور است