واردات بیش از 7 میلیارد دلار لوازم یدکی خودرو در سال 1402 هجری قمری


واردات بیش از 7 میلیارد دلار لوازم یدکی خودرو در سال 1402 هجری شمسی – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248901/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

بخوانید:  مواضع نامزدهای ریاست جمهوری در مورد صنعت و واردات خودرو