ورود ۱۱۲۴ دستگاه خودرو به کشور از ابتدای سال تاکنون

وی افزود: «در این مدت، ۷۹۸ دستگاه خودرو هم از بندر شهید باهنر به‌کشورهای منطقه آسیای میانه ترانزیت شده است.»

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244706/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%B1%DB%B1%DB%B2%DB%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86

حمیدرضا محمدحسینی تختی، مدیرعامل بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق استان هرمزگان گفت: «از ابتدای سال جاری تا به‌حال، ۱۱۲۴ دستگاه خودرو خارجی از طریق بندر شهید باهنر بندرعباس وارد ایران شده که نسبت به‌مدت مشابه سال قبل، حدود ۱.۵ برابر افزایش یافته است.»

بخوانید:  ۴ دلیل برای سرمایه گذاری در بازار خودرو