ویژگی های خودرو GRE Luna: محصول جدید شرکت ایران خودرو


مشخصات لونا GRE محصول جدید ایران خودرو – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249021/%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A7-GRE-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

بخوانید:  رونمایی از آریزو 5 برقی با حضور وزیر صمت