پرداخت سود تاخیر در تحویل خودرو از طریق سازمان حمایت قابل پیگیری است

معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت در ادامه گفت: «اگر زمان تحویل خودرو خریداری‌شده بیشتر شد اما در فاکتور سود تاخیر قید نشده باشد، خریدار با اسناد و مدارک می‌تواند هم از طریق تارنمای سازمان حمایت و هم سامانه ۱۲۴ و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان به دبیرخانه مراجعه و اسناد و مدارک را ارائه کند. اعداد و ارقام سود مشارکت و سود جبران تاخیر در تحویل خودرو حتما پیگیری می‌شود و به متقاضی حتما برگردانده خواهد شد.»

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244900/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C

موسوی، درباره سود مشارکت ثبت‌نام‌کنندگان خودرو و نحوه پرداخت آن بیان کرد: «فارغ از مصوباتی که شورای رقابت به‌عنوان متولی دنبال می‌کند، موضوع سود مشارکت به‌عنوان آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوبه هیات وزیران در سال ۹۵ مطرح می‌شود. این مصوبه کماکان ساری و جاری بوده و براساس نوع قراردادی که یک متقاضی با شرکت خودروساز منعقد می‌کند، قابل‌رصد و پیگیری است.»

موسوی افزود: «قراردادی که بین خودروساز و متقاضی منعقد می‌شود باید مبانی تحویل، زمان تحویل، سودمشارکت و سود تاخیر در آن قید شده و قراردادی دوجانبه‌ باشد. اگر برای فروش به صورت تحویل فوری قراردادی منعقد شود حداکثر تحویل ۳۰ روزه است و قاعدتا سود مشارکتی لحاظ نشده، سود جبران تحویل تاخیر در قرارداد تحویل فوری دو و نیم‌ درصد ماهانه است.»

بخوانید:  روش خرید لاستیک خودرو به قیمت دولتی