چه موانعی بر سر راه صدور کنترل برای واردات خودروهای فرسوده وجود دارد؟


چه موانعی بر سر راه صدور کنترل برای واردات خودروهای فرسوده وجود دارد؟ – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248801/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

بخوانید:  بخشنامه پیش فروش خودروی معمولی Lamarre Emma; ویژه ماه مارس 1402 ق