کلاهبرداری اینترنتی؛ از پیامک های جعلی گرفته تا توقیف و بردن ماشین


کلاهبرداری اینترنتی؛ از پیامک های توقیفی جعلی تا برنده شدن خودرو – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249374/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

بخوانید:  افزایش جزئی قیمت شاهین اتوماتیک