خودرو پژو SLX405 با موتور 1800 سی‌سی مدل 1393 دارم. حدود دو هفته است هنگامی که خودرویم را روشن می‌کنم، راهنماهای خودرو، فلاشر و حتی چراغ‌های جلو، عقب و مه‌شکن جلو روشن نمی‌شوند


خودرو پژو SLX405 با موتور 1800 سی‌سی مدل 1393 دارم. حدود دو هفته است هنگامی که خودرویم را روشن می‌کنم، راهنماهای خودرو، فلاشر و حتی چراغ‌های جلو، عقب و مه‌شکن جلو روشن نمی‌شوند – اخبار خودرو<br />  • ایران خودرو

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244355/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88-SLX405-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-1800-%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-1393-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%88-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244355/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88-SLX405-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-1800-%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-1393-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%88-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87