شاهین پرفروش‌ترین محصول سایپابه گزارش پایگاه اخبار خودرویی ایران به نقل از سایپانیوز، حسین کاظمی طرقی با بیان مطلب فوق افزود: نتیجه این برنامه‌ریزی‌ها که با همت تمامی همکاران صورت پذیرفته، باعث افزایش کیفیت خودرو شاهین شده است و در آخرین نظر‌سنجی های انجام شده از مشتریان این خودرو، سطح رضایتمندی مشتریان ۸۷ درصد ارتقاء یافته که نشان از به ثمرمنبع