شاهین پرفروش‌ترین محصول سایپا
منبع
بخوانید:  ایران خودرو: مبالغ پیش پرداخت مشتریان از تورم قیمتی معاف است