شاهین پرفروش‌ترین محصول سایپا
منبع
بخوانید:  ارز صنایع خودرو و قطعه سازی در سال جاری تامین می شود