راه اندازی مرکز تعویض پلاک پردیس (شرق تهران)

شهردار پردیس از راه اندازی نخستین مرکز تعویض پلاک شرق استان تهران در شهر پردیس خبرداد. این مرکز تعویض پلاک با همکاری بخش خصوصی و شهرداری پردیس تاسیس شده است. رضا کارخانه در روز چهارشنبه در آیین افتتاح اولین مرکز تعویض پلاک شهر پردیس در…

منبع: https://car.ir/news/26510-setting-up-pardis-license-plate-exchange-center

بخوانید:  دولت، خودروساز و مردم از خودرو داخلی ناراضی هستند